ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Τι κοινό έχουν η Αμερική, η Αυστραλία και η Ευρώπη; Πέρα από το ότι είναι γένους θηλυκού, και στις 3 ηπείρους μπορείς να βρεις προϊόντα Joice. Και επειδή το ξεκίνημα σηματοδοτεί τη συνέχεια, θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε την αρχή σε 3 εντελώς διαφορετικές, αλλά εξίσου απαιτητικές αγορές. Και αυτή, είναι μόνο η αρχή…

ΕΞΑΓΩΓΕΣ