ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία
Η Joice Foods είναι μια σύγχρονη εταιρία μιας ομάδας ανθρώπων που ακουμπούν στην παράδοση, αγαπούν την καινοτομία, επενδύουν στην έρευνα και διαθέτουν σύγχρονες αντιλήψεις για την ποιότητα της ζωής.
Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Σινδου, Block 39A, 57022, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 365443
Email: info@joicefoods.com
Φόρμα Επικοινωνίας